อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ

สภาพภูมิศาสตร์และการสร้างอารยธรรมอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส หรืออารยธรรมเมโสโปเตเมียอยู่ในประเทสอิรักปัจจุบัน ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรติส ในทุกๆ ปี บริเวณตอนล่างของแม่น้ำทั้งสองสายจะมีน้ำท่วม ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทะเลทราย ในแต่ละปีมีฝนตกเพียงเล็กน้อย และเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและร้อนจัด บางครั้งน้ำท่วมรุนแรง มีพายุฝน รวมทั้งเกิดการละลายของหิมะที่เทือกเขา ทำให้ประชาชนต้องพัฒนาระบบการชลประทานขึ้น เช่น สร้างคลองระบายน้ำ เขื่อนกั้นน้ำ ประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและเก็บกักน้ำ รวมทั้งขุดคลองเล็กเพื่อชักน้ำไปยังที่ดินของตนทำให้เกษตรได้ผลดี นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร สังคมขยายตัวมากขึ้น มีการจัดระบบการปกครอง การแบ่งชนชั้นของคนในสังคม เกิดสังคมแบบชุมชนเมือง เกิดผู้นำทางสังคม ได้แก่ ผู้นำทางศาสนา และต่อมาคือผู้นำทางทหารและกษัตริย์london_bm_nineveh_assurbanipal_hunting_13

ภาพนูนต่ำรูปสิงโต เป็นผลงานศิลปะที่ประณีตของชาวบาบิโลเนียน ช่วยสะท้อนว่าจักรวรรดิบาบิโลนน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s