ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 เมโสโปเตเมีย ตั้งอยู่ในตะวันออกกลาง เป็นดินแดนที่อากาศร้อนและกันดารฝน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมไม่มากนัก จึงมีสภาพภูมอากาศโดยทั่วไปแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายซึ่งมีฝนตกน้อยฤดูกาลในเมโสโปเตเมียมี 2 ฤดูกาล คือฤดูร้อนและฤดูหนาว โดยในฤดูร้อนสภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งรุนแรง ขณะที่ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัดและบางครั้งมีฝนตกเล็กน้อยด้วย โดยปริมาณน้ำฝนจะมีอยู่ไม่เกิน 600 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น น้ำที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นน้ำที่มาจากหิมะละลายในภาคฤดูร้อนบนเทือกเขาในอาร์เมเนีย (Armenia) น้ำจะพัดพาเอาโคลนตมมาทับถมชายฝั่งทั้งสอง ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก การเอ่อล้นของน้ำอันเกิดจากหิมะละลาย ไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนและบางครั้งนำความเสียหายหายมาสู่บ้านเมือง ไร่นา ทรัพย์สิน และชีวิตผู้คน การกสิกรรมที่จะได้ผลผลิตดีในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ต้องอาศัยระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีการสร้างเขื่อนและฝาย ที่สามารถควบคุมปริมาณน้ำให้เหมาะสมต่อการเกษตร ทำให้ผู้คนในเมโสโปเตเมียสามารถตั้งถิ่นฐานอยู่ได้ แม้สภาพปัจจัยในการดำรงชีวิตจะไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรก็ตาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s